1ª EXPO 3D

Exposició “Sab3Dell, Il·lusions Estereoscòpiques” que va tenir lloc l’Aliança Francesa de Sabadell al 2017 i al Festival FestImatge de Calella del 2018.